Na meer dan 25 jaar ervaring en management in de groep « Son Privé » en « Can Do », gaan Gery Meeùs, Marc Krevnak en Bastien Richir in hun beroep nog steeds met evenveel passie door. GSP2, gespecialiseerd in de event-technologie, is zeer flexibel en speelt in op de wensen van zijn klanten met een structuur, die in staat is snel te reageren en dit in functie van de economische conjunctuur. Het materiaalpark van GSP2 is in een voortdurende evolutie.

GSP2 werkt met de grootste referenties op gebied van technisch materiaal. Het materiaal is 100% goedgekeurd en beantwoordt aan de strengste veiligheidsnormen. Kwaliteits-en veiligheidscontroles worden voortdurend op het geheel van het materiaal uitgevoerd. LED-technieken worden zoveel mogelijk aangewend teneinde de energieconsumptie zo laag mogelijk te houden en uit zorg voor het milieu.

Wij verdanken onze kennis aan de stichter Gery Meeùs en zijn medewerkers, die voor hun technische vaardigheid bekend staan. De verantwoordelijken alsook de technici en medewerkers zijn personen die van hun beroep een ware passie gemaakt hebben.Ze beraden hun klanten bij de voorbereiding en het verloop van het evenement.